סוכנות ביטוח לעובדי הייטק»המוצרים שלנו»אפגרייד לפנסיה

אפגרייד לפנסיה

כאדם עובד, בנית לעצמך ולמשפחתך רמת חיים ומעמד כלכלי עליהם חשוב מאד לשמור.

יש לך תכנית פנסיונית, אך אתה מעוניין בכיסוי רחב יותר למצבים של אובדן כושר עבודה, שאינם מכוסים במסגרת הביטוח בקרן הפנסיה שלך. הראל מטריה ביטוחית, מעניקה לך כבעל מקצוע מועדף, הרחבות לכיסוי אותו אתה מקבל מקרן הפנסיה שלך.

הכנסה חודשית הראל מטריה ביטוחית  - תעניק לך הכנסה חודשית במשך כל תקופת אובדן כושר העבודה (לאחר תקופת המתנה) ולא יותר מגיל 67, במקרה בו נשלל ממך, בשיעור של 75% לפחות, הכושר לעסוק באופן זמני או קבוע בעיסוק ו/או במקצוע בהם עסקת לפני קרות מקרה הביטוח, ככל שלא תקום לך זכאות בהתאם לתקנון קרן הפנסיה בשל מקרים אלו.

הרחבת הכיסוי לאובדן כושר עבודה חלקי - באפשרותך להרחיב את הכיסוי האמור לאובדן כושר עבודה חלקי בשיעור העולה על 25% כתוצאה ממחלה או מתאונה. במקרה זה תקבל פיצוי חודשי חלקי בשיעור אובדן הכושר מהפיצוי החודשי המלא.  לדוגמא: אם יקבע שיעור אובדן כושר של  30% תשולם לך הכנסה חודשית בשיעור של 30% מהפיצוי החודשי הנקוב בפוליסה.

הרחבת הכיסוי לפרנצ'יזה (פיצוי רטרואקטיבי נוסף) - באפשרותך להרחיב את הכיסוי האמור לאובדן כושר עבודה, כך שבמקרה בו תהיה באובדן כושר עבודה לתקופה העולה על תקופת ההמתנה, תקבל פיצוי חודשי נוסף, בחודש הראשון והשני שלאחר תקופת ההמתנה, בגובה הפיצוי החודשי ששולם בחודשים אלה.

כיסוי גם במקרה של מצב רפואי קודם או תאונה - ההכנסה החודשית תוענק לך גם במצב של אובדן כושר עבודה מקצועי או מוחלט, עקב מצב בריאותי קודם, שגרם למקרה הביטוח בתוך  שנים מיום קבלתך לביטוח כיסוי גם במקרה של אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונת עבודה - במצב של אובדן כושר כתוצאה מתאונת עבודה, תקבל השלמה לדמי הביטוח הלאומי בכפוף לתנאי הפוליסה.

שיקום -  התכנית מבטיחה החזר של עד  75% מההוצאות לשיקום פיזיותרפי ו/או אלטרנטיבי, בכפוף לתנאי הפוליסה.

מימון קורס הכשרה מקצועית - התכנית תממן 75% מעלות קורס הכשרה מקצועית אשר יחזיר אותך למעגל העבודה (עד 50,000 ש"ח).

תרומת אברים  - במקרה של תרומת איבר, שנה או יותר לאחר ההצטרפות לביטוח, תהיה זכאי לתשלום הכנסה חודשית מהיום השני לאובדן כושר העבודה. 

מיוחד למבוטחות "הראל מטריה ביטוחית" - התוכנית תכסה גם מקרים של סיבוכים בלתי צפויים במהלך ההיריון ובזמן הלידה על פי תנאי הפוליסה.

שחרור מתשלום פרמיה בתקופת אי כושר העבודה - לאחר תקופת ההמתנה, תהיה משוחרר מתשלום הפרמיה ותישאר בכיסוי מלא, הכולל את מרכיב החיסכון שבפוליסה, כך שגם בעת תקופת אי הכושר תוכל להמשיך ולחסוך ולדאוג לעתידך ולעתיד משפחתך.


קבלו הצעת מחיר ללא כל התחייבות
קראתי את תנאי השימוש באתר וניתנת בזאת הסכמתי לתנאים אלו